Tilyen Mucik, Lucija Rosc, Kristina Eržen, Teja Miholič: Življenja reči

5 June - 7 September 2019