Pogovor ob predstavitvi publikacije FOTO&FEŠN, Vol. 1

Pogovor ob predstavitvi publikacije FOTO&FEŠN, Vol. 1

Galerija Fotografija

Sreda, 31. avgust 2022, ob 18. uri

Pogovor ob izidu publikacije FOTO&FEŠN, Vol. 1 na temo vloge, pomena in aktualnega stanja modne fotografije pri nas. Modna fotografija predstavlja eno od ustvarjalno svobodnejših področij vizualne kulture, ki s svojimi formalnimi in vsebinskimi pristopi pogosto koketira z umetnostjo, a v Sloveniji redko najde pot v razstavne prostore. FOTO&FEŠN, Vol. 1 je poizkus deloma zapolniti to vrzel in tovrstno fotografijo razstaviti v obliki fotoknjige. Predstavljen je zgolj majhen in zato omejen del aktualne produkcije sicer hitro razvijajočega se in razgibanega ustvarjanja na področju modne fotografije pri nas. Predstavljeni so mednarodno delujoči fotografi in fotografinje: Lusha Alič, David Paige, Urška Pečnik, Lucija Rosc, Rok Tržan, ki izhajajo iz slovenskega prostora in delujejo na mednarodnem trgu ali pa so tja namenjeni, ustvarjajo na presečišču modne in sodobne fotografije in vanjo vnašajo prepoznaven avtorski pečat.

V pogovoru bodo sodelovale Lucija Rosc in Urška Pečnik, v publikaciji predstavljeni avtorici, ter modni oblikovalki Anja Medle in Jona Bednjanec.

 

Moderatorka: Jasna Jernejšek, kuratorka in urednica publikacije.

Naslovna fotografija: Lusha Alič

Oblikovanje: Ajda Auer

 

Dogodek je organiziran s podporo Javne agencije za knjigo RS.

August 22, 2022