Almin Zrno

Almin Zrno, rojen leta 1966 v Sarajevu, eden najpomembnejših fotografov iz Bosne in Hercegovine. Daleč od svetovnih središč fotografije, Almin Zrno je zelo zgodaj odkril svojo ljubezen do fotografije ter se pridružil znanem foto-kino klubu CEDUS, kjer se je tudi spoznal z magičnim svetom svojega bodočega poklica. Kmalu zatem je začel razstavljati svoja prva dela na številnih skupnih razstavah v nekdanji Jugoslaviji. V sedemnajstem letu življenja na republiškem tekmovanju, je dobil svojo prvo nagrado za najboljšo fotografijo.

Nemirna mladostniška leta, in vojna v Bosni in Hercegovini v začetku devetdesetih let 20. stoletja sta ga za deset let ločila od fotografije. Leta 1996, je nadaljeval kariero poklicnega fotografa. Delal je največ na področju novinarske fotografije in sicer kot šef foto-oddelka dveh lokalnih tiskanih medijev. Združenje novinarjev Bosne in Hercegovine mu je za to delo dodelilo dve nagradi za najboljšo objavljeno fotografijo.

Leta 2000, je postal član Združenja likovnih umetnikov uporabnih umetnosti in oblikovalcev Bosne in Hercegovine (ULUPUBiH), ki ga trenutno tudi vodi. Leta 2003 v Umetniški galeriji Bosne in Hercegovine, je organiziral svojo prvo samostojno razstavo z naslovom “STAGE”. Do današnjega dne, je organiziral sedemnajst samostojnih razstav v Bosni in Hercegovini in v tujini. Prejel je šest prestižnih nagrad Collegium Artisticum za najboljšo fotografijo. V Kantonu Sarajevo  ima status uveljavljenega samostojnega umetnika. Leta 2015, je objavil svojo prvo monografijo Vijećnica- Almin Zrno.

2019 © GALERIJA FOTOGRAFIJA