Pokrovitelji

V Galeriji Fotografija si že od vsega začetka svojega delovanja prizadevamo slovenski prostor obogatiti s kvalitetno svetovno in domačo avtorsko fotografijo. Vabimo vas, da tudi da aktivno sodelujete pri izvajanju razstavnega programa galerije s finančno podporo in tako pomagate k še kvalitetnejšemu izboru avtorjev, ki jih bomo v bodoče predstavili v našem razstavnem prostoru. V zameno za vašo finančno pomoč pri izvedbi posameznega projekta vam nudimo oglaševanje v izdanem katalogu, na spletnih straneh galerije in v samem galerijskem prostoru.